استراماچونی | رویداد شرق
صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها به کجا رسید؟ 27 شهریور 1401

صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها به کجا رسید؟

با وجود فرصت چهار ماهه برای دریافت مجوز حرفه‌ای از سوی باشگاهاهای ایرانی اما هنوز تکلیف کمیته بدوی صدور مجوز مشخص نیست.