انجمن صنایع نساجی ایران | رویداد شرق
پتروشیمی ها نیاز نساجی ها را با بورس کالا تامین کنند 30 فروردین 1401

پتروشیمی ها نیاز نساجی ها را با بورس کالا تامین کنند

انجمن صنایع نساجی ایران در نامه‌ای به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت درخواست کرده شرکت‌های پتروشیمی عرضه داخلی محصول های خود را از طریق بورس کالا برای تامین کامل نیاز داخل بر صادرات ارجح بدانند.

مالیات؛ ترمزی بر نیمه‌خام‌فروشی پتروشیمی‌ها 09 بهمن 1400

مالیات؛ ترمزی بر نیمه‌خام‌فروشی پتروشیمی‌ها

با توجه به تضعیف اقتصاد صنایع پایین‌دست پتروشیمی در این سال‌ها، وضع مالیات بر درآمدهای صادراتی برخی پتروشیمی‌ها می‌تواند انگیزه‌ها را برای تکمیل زنجیره ارزش تقویت کند.