اوراق سلف نفتی | رویداد شرق
چه فرصت‌هایی از جنگ اوکراین و روسیه ایجاد شد؟ / پایان سلطه دلار نزدیک است 29 فروردین 1401

چه فرصت‌هایی از جنگ اوکراین و روسیه ایجاد شد؟ / پایان سلطه دلار نزدیک است

مدیرعامل پیشین بانک تجارت گفت: اروپایی‌ها در تحریم اقتصادی ایران چنان تند رفتند که در واقع با تحریم ایران خودشان را تحریم کردند و در حال حاضر نمی‌توانند مقابل روسیه بایستند.