برق ایران به ارمنستان | رویداد شرق
تشریح وضعیت طرح های صادراتی تامین مالی شده توسط بانک توسعه صادرات ایران 05 شهریور 1401

تشریح وضعیت طرح های صادراتی تامین مالی شده توسط بانک توسعه صادرات ایران

کارشناس اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته دولت، آخرین وضعیت وضعیت طرح های صادراتی تامین مالی شده توسط بانک توسعه صادرات ایران را تشریح کرد.

تامین مالی ۲۱ طرح صادراتی و زیر ساختی کشور توسط بانک توسعه صادرات ایران 22 بهمن 1400

تامین مالی ۲۱ طرح صادراتی و زیر ساختی کشور توسط بانک توسعه صادرات ایران

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از تامین مالی ۲۱ طرح صادراتی و زیر ساختی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی طی سال جاری خبر داد.