تامین مالی | رویداد شرق
19 شهریور 1402

بریکس، سکوی رشد اقتصادی و توسعه پایدار صنعت فولاد ایران در جهان/ بیش از پیش خواهیم درخشید

بریکس گامی بلند جهت حضور در بازارهای مختلف جهانی و بین‌المللی