تعاونی‌های برتر | رویداد شرق
گهرزمین سمنگان، منتخب تعاونی برتر استان 13 شهریور 1401

گهرزمین سمنگان، منتخب تعاونی برتر استان

از شرکت تعاونی مسکن گهرزمین سمنگان به عنوان یکی از برگزیده‌های تعاونی‌های برتر استان کرمان، در حوزه ساخت مسکن استان کرمان تجلیل شد.

تعاونگران در صدر دریافت کنندگان خدمات تخصصی بانک توسعه تعاون 17 آذر 1400

تعاونگران در صدر دریافت کنندگان خدمات تخصصی بانک توسعه تعاون

مدیر عامل بانک توسعه تعاون به تبیین برنامه های بانک جهت توسعه خدمات به تعاونگران پرداخت و افزود : تعاونگران در صدر دریافت کنندگان خدمات تخصصی این بانک می باشند.