توزیع قیر رایگان | رویداد شرق
قیررایگان به پروژه های عمرانی نرسید/لزوم شفاف شدن فرایند در بورس 08 آبان 1400

قیررایگان به پروژه های عمرانی نرسید/لزوم شفاف شدن فرایند در بورس

در حالی که دستگاه های مجری پروژه های عمرانی از مصوبه اخیر مجلس در خصوص اختصاص قیر رایگان خوشحال بودند، در روزهای اخیر قیمت قیر یک میلیون تومان در هر تن در بورس کالا افزایش قیمت داشته است.