تولید پسته | رویداد شرق
۹۷ درصد کشور روی گسل‌های خطرناک و مستعد زلزله قرار دارد 24 آذر 1400

۹۷ درصد کشور روی گسل‌های خطرناک و مستعد زلزله قرار دارد

پژوهشگر مخاطرات طبیعی گفت: هم اینک ۹۷ درصد از پهنه ایران دارای گسل‌های خطرناک و مستعد بروز زلزله است.