خرید واکسن | رویداد شرق
سال آینده، شاهد بهبود شرایط اقتصادی خواهیم بود 24 بهمن 1400

سال آینده، شاهد بهبود شرایط اقتصادی خواهیم بود

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: حرکتی که دولت در ایجاد اشتغال وساخت مسکن شروع کرده، می تواند به اینکه سال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشیم، کمک کند.

واکسن داخلی کرونا برای حمایت از تولیدکنندگان پیش خرید شود 23 آبان 1400

واکسن داخلی کرونا برای حمایت از تولیدکنندگان پیش خرید شود

رییس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان واکسن داخلی کرونا، گفت: برای حمایت از زحمات این تولیدکنندگان حتماً باید پیش خرید واکسن داخلی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.

نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران 01 آبان 1400

نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل دوم ۲۰۲۱ علیرغم آسیب‌های کرونا، گفت این امر نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.

اجرای راهبردهای ضدتورمی دولت در قالب بودجه‌های سنواتی 14 مهر 1400

اجرای راهبردهای ضدتورمی دولت در قالب بودجه‌های سنواتی

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: راهبردهای ضدتورمی دولت سیزدهم باید از طریق بودجه‌های سنواتی اعمال و محقق شود.