دونالد ترامپ | رویداد شرق
شکوفایی صادرات بنزین و پتروشیمی ایران به رغم تحریم‌های آمریکا 28 شهریور 1400

شکوفایی صادرات بنزین و پتروشیمی ایران به رغم تحریم‌های آمریکا

صادرات سوخت و پتروشیمی ایران به رغم تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر جهش کرده و ایران را به جایگاهی رسانده که با رفع تحریم‌ها می تواند به سرعت دامنه صادرات خود را گسترش دهد.