سازمان شیلات | رویداد شرق
ارائه بیمه خاص صنعت شیلات با همکاری بیمه تعاون 16 مرداد 1402

ارائه بیمه خاص صنعت شیلات با همکاری بیمه تعاون

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی بیمه خاص صنعت شیلات با همکاری بیمه تعاون خبر داد.