سکونت در پردیس | رویداد شرق
اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن برای گروه های خاص 07 اردیبهشت 1401

اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن برای گروه های خاص

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن برای گروه های خاص مانند خانواده شهدا و ایثارگران در قانون بودجه در نظر گرفته شده است.