شاخص توانگری مالی | رویداد شرق
بیمه ملت به دنبال افزایش سهم بازار خود در صنعت بیمه است 12 آبان 1402

بیمه ملت به دنبال افزایش سهم بازار خود در صنعت بیمه است

عضو موظف هیئت مدیره شرکت بیمه ملت تاکید کرد که این شرکت به دنبال افزایش سهم بازار خود در صنعت بیمه است.

شرکت بیمه حکمت صبا موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی گردید 22 مرداد 1402

شرکت بیمه حکمت صبا موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی گردید

بر اساس تائیدیه رسمی ابلاغ شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶آئین نامه نحوه ی محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و طبق بررسی و کنترل انجام شده بر اساس آخرین صورت های مالی سال ۱۴۰۱و پس از اعمال تعدیلات ، نسبت توانگری مالی شرکت بیمه حکمت صبا برای سال ۱۴۰۲معادل ۱۰۳درصد یعنی سطح یک به تائید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

طبق ارزیابی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه پاسارگاد بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت 29 خرداد 1401

طبق ارزیابی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه پاسارگاد بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت

شرکت بیمه پاسارگاد برای سال های متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال ۱۴۰۰ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری ۳۰۴ درصد شده است.

بیمه رازی، حائز بالاترین رشد تولید حق بیمه در سال ۱۴۰۰/ سرمایه شرکت بیمه رازی ۷۰۰ درصد افزایش داشته است 22 خرداد 1401

بیمه رازی، حائز بالاترین رشد تولید حق بیمه در سال ۱۴۰۰/ سرمایه شرکت بیمه رازی ۷۰۰ درصد افزایش داشته است

دکتر جباری مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به رشد ۶۰ درصدی تولید حق بیمه شرکت بیمه رازی در سال ۱۴۰۰ به عنوان بالاترین نرخ رشد در صنعت بیمه کشور و رشد ۳ برابری شاخص توانگری مالی، گفت: با اصلاح ساختار مالی اساسی در راستای ارائه خدمات به بیمه‌گذاران، سرمایه شرکت از رقم ۳۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

تولید بیش از دوهزار میلیارد تومانی حق‌بیمه و رشد ۱۳۵ درصدی شاخص فروش در بیمه دانا 31 اردیبهشت 1401

تولید بیش از دوهزار میلیارد تومانی حق‌بیمه و رشد ۱۳۵ درصدی شاخص فروش در بیمه دانا

مدیرعامل بیمه دانا از تولید بیش از دوهزار میلیارد تومانی حق‌بیمه تولیدی این شرکت و رشد ۱۳۵ درصدی آن در شاخص فروش در دو ماه ابتدایی سال‌جاری خبر داد.