شناسایی خانه های خالی | رویداد شرق
آغاز فعالیت گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی از امروز در تهران و پردیس  17 اردیبهشت 1402

آغاز فعالیت گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی از امروز در تهران و پردیس 

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین و آغاز فعالیت گشت‌های شناسایی خانه های خالی از امروز در تهران و پردیس خبر داد.