صندوق ضمانت صادرات ایران | رویداد شرق
توانمندسازی تعاونی‌های صادرات‌گرا از برنامه‌های بانک توسعه تعاون است 27 مهر 1401

توانمندسازی تعاونی‌های صادرات‌گرا از برنامه‌های بانک توسعه تعاون است

سرپرست بانک توسعه تعاون توانمندسازی تعاونی‌های صادرات‌گرا را از برنامه‌های بانک اعلام نمود.

انعقاد تفاهم‌نامه میان بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت صادرات ایران 19 مهر 1401

انعقاد تفاهم‌نامه میان بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت صادرات ایران

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون و سید رضا علیخانی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا نمودند.