صندوق پس انداز مسکن یکم | رویداد شرق
احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن 02 آذر 1400

احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن

احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.