فرودگاه چابهار | رویداد شرق
پایان عملیات رفت حجاج بیت الله الحرام/ ۳۷۷ پرواز از ۲۱ مبدأ 03 تیر 1402

پایان عملیات رفت حجاج بیت الله الحرام/ ۳۷۷ پرواز از ۲۱ مبدأ

سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از پایان عملیات رفت حجاج بیت الله الحرام خبر داد و تعداد پرواز ها، حجاج اعزامی و متوسط تأخیر پروازی در این عملیات را اعلام کرد.