فعال‌سازی رومینگ | رویداد شرق
تعرفۀ ویژۀ رومینگ ایرانسل برای اربعین ۱۴۰۰ 28 شهریور 1400

تعرفۀ ویژۀ رومینگ ایرانسل برای اربعین ۱۴۰۰

تعرفۀ ویژۀ رومینگ ایرانسل برای اربعین حسینی اعلام شد. ایرانسل همچنین امکان مشارکت مشترکان خود در طرح توسعۀ حرم حضرت امام حسین(ع) را فراهم کرده است.