مبادلات مرزی | رویداد شرق
معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران ابلاغ کرد: تصویب نامه خرید و فروش کالا توسط مرزنشینان با کشور افغانستان 28 فروردین 1402

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران ابلاغ کرد: تصویب نامه خرید و فروش کالا توسط مرزنشینان با کشور افغانستان

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، تصویب نامه هیات وزیران در خصوص خرید و فروش کالا توسط مرزنشینان با کشور افغانستان را به ادارات ستادی و شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

بزرگراه تزانزیتی نقده – پیرانشهر آماده بهره برداری می شود 17 آذر 1400

بزرگراه تزانزیتی نقده – پیرانشهر آماده بهره برداری می شود

ارومیه – عملیات عمرانی بهسازی و تعریض بزرگراه ترانزیتی نقده – پیرانشهر بعد از ۶ سال کندی اجرا، قرار است تاپایان سال ۱۴۰۲ به بهر برداری برسد.