موبایلت بانک | رویداد شرق
فراهم شدن امکان تغییر شماره تلفن مشتریان در اپلیکیشن موبایلت 01 اسفند 1400

فراهم شدن امکان تغییر شماره تلفن مشتریان در اپلیکیشن موبایلت

بانک سامان امکان تغییر شماره تلفن همراه مشتریان در اپلیکیشن موبایلت را فراهم کرد.