واگذاری سهام عدالت | رویداد شرق
موافقت دولت با طرح مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت 02 بهمن 1400

موافقت دولت با طرح مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با کلیات طرح جاماندگان سهام عدالت موافقت کرده است و در صورت اعلام رسمی وضعیت آنها تا پایان سال مشخص می‌شود.