وصول بدهی | رویداد شرق
03 دی 1402

تامین اعتبار ۲۸۰۰ میلیاردتومانی برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن در سال جاری

رییس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن از تامین اعتبار ۲۸۰۰ میلیارد تومانی صندوق مسکن در سال جاری برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داد.