پالایشی یکم | رویداد شرق
حضور فعال ایران در بازارهای آینده جهانی با توسعه پتروپالایشگاه‌ها 04 بهمن 1400

حضور فعال ایران در بازارهای آینده جهانی با توسعه پتروپالایشگاه‌ها

موسسات بین‌المللی حوزه انرژی پیش‌بینی می‌کنند تقاضای محصولات پتروشیمیایی در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و ازین رو لازم است روند احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور سرعت بگیرد