پرداخت نوین آرین | رویداد شرق
انتخاب مدیرعامل جدید شرکت پرداخت نوین 18 فروردین 1401

انتخاب مدیرعامل جدید شرکت پرداخت نوین

امین مطیعی به‌عنوان مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین برگزیده شد.